четвер, 15 червня 2023 р.

 

      Методична тема відділу освіти :

«Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогів щодо впровадження нового стандарту дошкільної освіти та реалізації Концепції НУШ у базовій середній освіті».

    Методична тема школи:

"Формування конкурентноспроможної  особистості з високим рівнем  життєвої компетнтності  шляхом використання  інноваційних технологій "

   Науково-методична проблема ШМК :

  «Формування і розвиток компетентної , освіченої , духовно багатої , свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті».

   Основні завдання та напрямки роботи:

   Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних принципів особистісно орієнтованої освіти.

 Впровадження педагогами інноваційних методів підвищення результативності виховного процесу, обмін досвідом роботи через пресу та Інтернет;

-Використання сучасних інформаційних технологій в навчально- виховному процесі  .

- Формування  умінь  вчителів   плідно  працювати  з  учнями,  враховуючи  інтереси  й  запити   самих  школярів,  індивідуальний  підхід  у  виховній  роботі; 

-Використання  інноваційних форм  і методів  роботи з учнівськими колективами, щодо ціннісних ставлень особистості визначених програмою “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів .

-Підвищенням професійної майстерності класних керівників.

- Розвиток гуманної особистості учня.

-Виховання громадянина - патріота.

-Формування в учнів кращих якостей національного характеру.

- Приділяти особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.«Фо 

        Методична тема відділу освіти : «Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогів щодо впровадження нового ...